Kennisbank

Wat moet er in een bedrijfsnoodplan staan?

Inhoud

Wat moet er in een bedrijfsnoodplan staan?

De inhoud van een bedrijfsnoodplan is afhankelijk van de risico’s binnen de betreffende organisatie. Hoe een organisatie bij een beginnende calamiteit moet werken staat beschreven in het bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteiten/ (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden. In hoofdlijnen wordt aangegeven met welke soorten incidenten (scenario, type, omvang, stoffen) bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan rekening is gehouden.

Om het bedrijfsnoodplan definitief te kunnen maken zullen alle mogelijke maar realistische scenario’s besproken moeten worden. Realistische scenario’s, waarvan kan worden aangenomen dat er een redelijke kans aanwezig is dat zij kunnen ontstaan. Het ontstaan van een brand in een magazijn binnen een bedrijf is zo’n realistisch scenario. Het neerstorten van bijvoorbeeld een vliegtuig op datzelfde bedrijf is dat niet.

Een goed bedrijfsnoodplan is gebaseerd op de risico’s die in een bedrijf aanwezig zijn en op de mogelijke scenario’s van ongewenste ernstige gebeurtenissen. Binnen de meeste bedrijven vinden activiteiten plaats die in de een of andere vorm en mate een bepaald risico voor het personeel (en mogelijk ook voor de omgeving) vormen. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft daar zicht op. Ook na het beperken van risico’s (door het uitvoeren van het plan van aanpak bij de RI&E) blijven er nog de zogenaamde restrisico’s over. Bovendien veranderen veel organisaties voortdurend, waardoor er telkens weer nieuwe risico’s kunnen ontstaan. De BHV-organisatie dient daarop afgestemd te zijn met de actuele risico-inventarisatie. Als het goed is vormt de BHV-organisatie onderdeel van de hele noodplanorganisatie binnen het bedrijf die bij incidenten volgens het bedrijfsnoodplan in actie komt.

Belangrijke elementen van een bedrijfsnoodplan zijn:

• Een overzicht van de soorten directe gevaarsituaties die werknemers en andere personen in een bedrijf kunnen bedreigen; de verschillende scenario’s van ongewenste gebeurtenissen die daarvan het gevolg kunnen zijn;
• De maatregelen die ter bescherming van de mogelijke gevaarssituaties worden getroffen.
• Een overzicht van de personen die als bedrijfshulpverleners zijn aangewezen;
• Een beschrijving van de taken van de bedrijfshulpverleners alsmede van hun taakverdeling in de verschillende soorten situaties; de bevelstructuur bij noodsituaties;
• De wijze van melding, alarmering, communicatie, bestrijding, evacuatie, medische inzet en de noodvoorzieningen voor eerste hulp, opvang en afvoer van gewonden, voorlichting van de pers en familieleden van slachtoffers;
• Een intern en extern alarmeringsschema; dit betekent dus niet alleen de waarschuwings- en alarmeringsprocedures die betrekking hebben op het eigen personeel, maar ook die waardoor overheidsdiensten kunnen worden gealarmeerd en geïnformeerd;
• Een overzicht van de externe hulpverleningsorganisaties die bij de hulpverlening kunnen worden betrokken;
• Een schema met betrekking tot de inzet van de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;
• Aanwezige noodcentra of coördinatiecentra zoals een hoofdcoördinatiecentrum op veilige afstand van het ‘noodgebied’. In dit coördinatiecentrum zitten de mensen die de totale leiding hebben. Daarnaast is er een veldhoofdkwartier of operationele commandopost direct bij het ‘noodgebied’. Hiervandaan wordt de directe bestrijding geleid;
• De wijze van beperking van de schade nadat de situatie weer wordt beheerst, door middel van salvage (bereddering). Door bereddering dat meestal in opdracht van de brandweer door hierin gespecialiseerde bedrijven wordt gedaan, wordt vervolgschade voorkómen. Voorbeelden hiervan zijn elektronische apparatuur snel schoonmaken om het invreten door agressieve rookgassen van elektronische componenten te voorkómen, het vriesdrogen van natte boeken om waterschade en schade door schimmelgroei te voorkómen, enz.

Arbo Select werkt m.b.t. BHV- en bedrijfsnoodplannen samen met gerenommeerde bedrijven.

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?