Kennisbank

Het verdienmodel van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie

Inhoud

Het verdienmodel van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document binnen de Arbowet. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Beide documenten zijn wettelijk verplicht. Elke werkgever heeft de verplichting een RI&E op te stellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor beschikbaar.

Ieder bedrijf is uniek daarom bestaat er geen universele blauwdruk. Toch zijn er gelukkig voldoende handvatten om met deze wettelijke verplichting flink voordeel te kunnen behalen.

Investeren in veiligheid door juist preventief, dus aan de voorkant, de juiste beheersmaatregelen te treffen, zijn op Arbogebied structureel Waardevermeerdering en Kostenbesparing mogelijk.

Waardevermeerdering

• Welzijn medewerkers:
• voelen zich gewaardeerd, zijn meer gemotiveerd en tevreden
• gevoel van veiligheid
• zorgt voor een groter gevoel van veiligheid
• resulteert in een betere kwaliteit van product / dienst

Kostenbesparing

• Verzuimreductie
• Minder onderbrekingen
• Minder verloop van personeel
• Afname of voorkomen van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten
• Geen of lagere boetes inspectie SZW

Investering

• Tijd
• Inzet preventiemedewerker(s)
• Input van werknemers
• Externe ondersteuning
• Toetsing van de RI&E
• Uitvoering van de acties uit het Plan van Aanpak

€ 1 investeren in gezond en veilig werken levert gemiddeld € 2,20 op. Een gezonde investering om Arbo risico’s goed in kaart te brengen en deze selectief aan te pakken.

Gaat die vlieger altijd op?
Nee, want de uitkomst van de RI&E is het begin van een continu proces waarbij het succes afhankelijk is van de bewustwording en commitment van zowel werkgever als werknemers.

Wat je niet ziet is er niet!
Maak risico’s vanuit de RI&E voor medewerkers inzichtelijk. Bespreek de voortgang van acties Communiceer en maak ze deelgenoot anders bestaan risico’s niet.

Een niet onbelangrijke conclusie:
Met preventie besparen werkgevers veel kosten. Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf:
• Werknemerstevredenheid
• Productiviteit
• Bedrijfscontinuïteit.

Is uw RI&E klaar, laat deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst toetsen. Zorg ervoor dat de RI&E up-to-date blijft. Bij een controle van de Inspectie SZW zal naar uw RI&E gevraagd worden.

Zelf oppakken of (gedeeltelijk) uitbesteden?
Om u te helpen uw Arborisico’s in kaart te brengen én goed op te volgen bied Arbo Select ondersteuning afgestemd op uw organisatie.

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?