Kennisbank

Ziek worden van slechte verlichting

Voor bijna iedere werknemer is licht een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van het werk. Voldoende licht zorgt ervoor dat we zien wat we doen en voorkomt daarmee onnodige ongelukken.

Inhoud

Ziek worden van slechte verlichting

 

Productiviteit en veiligheid

Mensen zijn visueel ingesteld. Zonder licht hebben we moeite ons te oriënteren in de ruimte en missen we feedback over ons handelen. Onvoldoende licht op de werkplek kan daardoor leiden tot fouten en productieverlies. Daarnaast is goed licht in veel bedrijfstakken, zoals de industrie, van groot belang voor de veiligheid. Als een werkplek onvoldoende verlicht is, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties.

 

Bioritme

Licht zorgt er niet alleen voor dat we beter kunnen zien, het is ook goed voor het functioneren van ons lichaam. Onderzoek heeft uitgewezen dat licht in belangrijke mate ons bioritme stimuleert. Dit bioritme is belangrijk voor ons slaappatroon, ons eetpatroon, de lichaamstemperatuur, de leerprestaties en onze stemmingen. Voldoende licht zorgt ervoor, dat we ons overdag prettiger voelen en ’s nachts beter slapen. Het omgekeerde is hierbij ook waar. Te weinig licht kan dit lichamelijke proces juist nadelig beïnvloeden. Het kan leiden tot gezondheidsklachten, slaapstoornissen, stress, concentratiestoornissen en vormen van onbehagen of zelfs depressie.

 

Daglicht beter dan kunstlicht

De positieve effecten van licht gelden met name voor daglicht. Door de draaiing van de aarde wisselt daglicht voortdurende in intensiteit, richting en kleur, wat stimulerend werkt voor het bioritme. Daarnaast bevat daglicht veel verschillende soorten straling, waarvan sommige belangrijk zijn voor het aanmaken van vitamines. Ook het contact met de buitenwereld is bij daglicht een belangrijk voordeel.

Kunstlicht is daarentegen monotoon van aard en kan soms flikkeren (met name bij oudere tl-buizen). De intensiteit van kunstlicht is bovendien lager dan daglicht, waardoor de effecten op het lichaam een stuk minder zijn. Het valt daarom aan te bevelen om werknemers zo veel mogelijk bloot te stellen aan daglicht.

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?