Kennisbank

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Inhoud

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid staat voor gezond en vitaal je werk kunnen blijven doen tot aan je pensioen. Dat is tegenwoordig al snel zeven jaar verder dan zo’n tien jaar geleden. Dit komt door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en zijn veel mogelijkheden tot vervroegd pensioen komen te vervallen. Een behoorlijke uitdaging voor zowel werknemers als werkgevers met zware beroepen. Omdat bij veel bedrijven meerdere generaties werkzaam zijn is het vooral bij die zware beroepen een ondoenlijk om in de zelfde functie tot aan het pensioen te kunnen blijven werken.

Het gebeurt nog te vaak dat bedrijven pas actie ondernemen als medewerkers uitvallen en hun huidige werk uiteindelijk niet tot aan hun pensioen kunnen volhouden. Bijvoorbeeld monteurs die jaren lang zware producten hebben getild en uiteindelijk met blijvende klachten uitvallen. Ergonomische tilhulpen zijn onvoldoende ingezet en geaccepteerd binnen het bedrijf. In de praktijk is de planning daar niet op ingericht, er is dan onvoldoende tijd gestoken in onderzoek naar mogelijke oplossingen, en vaak is dan ook nog de doelgroep (monteurs) er niet bij betrokken geweest.

Een inhaalslag moet er dan plaatsvinden om naast de ziekmeldingen ook het werk uitgevoerd te krijg waardoor de overige medewerkers extra belast worden. De werkdruk stijgt dan tot ongezonde hoogte. Bijtijds starten met het maken van beleid ‘duurzame inzetbaarheid’ is van groot belang. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een lager verzuim. Personeel kan de balans tussen werk en privé goed houden, waardoor ze gemotiveerd en uitgerust aan het werk blijven.

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook deze meerwaarde te ervaren. Bij een beleid zijn o.a. de volgende elementen beschreven: omschrijving begrip, doelstellingen en een plan van aanpak, inclusief wie waarvoor verantwoordelijk is met een realisatietermijn. Zorg dat er inzicht is in de inzetbaarheid van de medewerkers in hun huidige functie.

Belangrijke voorspellers van inzetbaarheid zijn te verkrijgen via bijvoorbeeld:
• Tweejaarlijks fysiek testen bij zware beroepen;
• PAGO/PMO;
• medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
• inschatten van belasting/belastbaarheid inclusief toekomstvoorspelling

Vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt op functieniveau de risico’s verder in kaart gebracht, het zogenaamde ‘functierisicoprofiel’.

Onderdelen van een functierisicoprofiel zijn; de bevoegdheden om aan een bepaalde machines te mogen werken, de daarbij behorende opleidingseisen en de noodzakelijke vorm van toezicht. Ook kan men hier aangeven wat de zwaarte op zowel lichamelijk als geestelijk vlak is en daar gepaste beheersmaatregelen voor treffen. Ervaren, en vaak trouwe, medewerkers zijn een enorme waarde voor de organisatie omdat ze vaak tot in detail kennis van zaken hebben over bepaalde werkzaamheden en machines.

Belangrijk voordeel van oudere werknemers is de jarenlange ervaring die men als ‘senior’ enorm goed kan inzetten bij de nieuwe generatie. Het is in de praktijk vaak gebleken dat er waardevolle teams zijn ontstaan waarbij de ‘junior’ met de nieuwste kennis (vaak direct vanuit de schoolbank) een mooie aanvulling is op de vaak in de praktijk ontdekte praktische werkmethodes van de ‘senior’.

Een belangrijk onderdeel is loopbaan perspectief.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een of meer van de volgende elementen:
• Scholings- en of ontwikkelingsbudget;
• Scholingsdagen
• Een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) of PAL (persoonlijk activiteiten- en leerplan);
• Het periodiek hebben van functioneringsgesprekken;
• Zicht hebben op een carrière stap en/of een meerjarenplanning per functieprofiel.

Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden bekend zijn met de eerste principes van het inzetbaar houden van medewerkers en moeilijke klussen samen uitgevoerd worden en/of wordt de werklast verdeeld worden (teamwork).

Concreet betekent dit dat in het bedrijf rekening gehouden wordt met:
• Het afnemen van (de fysieke) belastbaarheid van medewerkers naarmate de leeftijd toeneemt;
• Het afnemen van visuele capaciteiten naarmate de leeftijd toeneemt;
• Het afnemen van reactiesnelheid naarmate de leeftijd toeneemt;
• Het toenemen van de kennis en ervaring naarmate de leeftijd toeneemt;
• Het tijdig in het werk overdragen van vaardigheden en inzichten aan jongere collega’s.

Ploegendiensten en afwijkende werktijden zijn een grotere belasting voor oudere werknemers (met name 55+). Door de werklast te verdelen blijven werknemers duurzaam inzetbaar.

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?