Kennisbank

Waarom is juist VCA interessant voor groeiende producenten en dienstverleners?

Inhoud

Waarom is juist VCA interessant voor groeiende producenten en dienstverleners?

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma dat een bedrijf helpt veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Met een VCA-certificaat wordt de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Het bedrijf laat zien dat veilig en gezond werken belangrijk is. Een bedrijf zet zich neer als deskundige en betrouwbare opdrachtnemer, die waar voor zijn geld biedt. VCA is daarom voor veel opdrachtgevers een eis. Het is een randvoorwaarde om überhaupt zaken mee te mogen doen. Maar het allerbelangrijkste is dat men investeert in veiligheid en gezondheid van de medewerkers., zodat zij iedere dag weer heelhuids thuiskomen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En vooral voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- en onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. In de praktijk zien we dat als bedrijven gaan groeien de risico’s toenemen. Deels heeft dat met het opknippen van taken en onvoldoende doordachte werkmethodes en procedures te maken. Instructie en opleiding worden in beginsel onvoldoende bijgehouden totdat er vragen worden gesteld.

Met name bedrijven die groeien door het leveren van unieke producten van hoge kwaliteit of verder gaan daar waar anderen stoppen zijn veelal minder bewust bezig met veiligheid. De aantoonbare kwaliteit is vaak al wel geborgd door een kwaliteitssysteem. Er wordt veel gevraagd van de creativiteit en inzet de medewerkers omdat de eigenaar meestal het grote voorbeeld en tevens de aanjager is. Door aanhoudende groei kan de eigenaar uiteindelijk niet alles meer zelf doen en krijgen anderen meer verantwoording.

Maar hoe zit het dan met de veiligheid?

Het risico wat de eigenaar altijd binnen zijn onderneming heeft genomen mag niet van een medewerker verwacht worden. Daarom is het goed om naast de borging van kwaliteit ook te starten met het in beeld brengen van de risico’s op het gebied van veiligheid. Dat kan het beste met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een veiligheidssysteem op basis van het VCA. Duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gericht op een veilige werkplek zorgen voor minder uitval en verzuim van medewerkers.

Het VCA-systeem biedt daarin een mooie basis voor groeiende bedrijven om aantoonbaar goed zicht te hebben op arbeidsrisico’s en in een gezonde en veilige werkplek voorziet voor de werknemers.

Arbo Select ondersteund bedrijven met het opzetten en implementeren van het VCA-systeem welke zonder moeite gecertificeerd kan worden.

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?