Kennisbank

Mag je werkzaamheden verrichten vanuit een werkbak of werkplatform die gehesen wordt door een kraan?

Inhoud

Mag je werkzaamheden verrichten vanuit een werkbak of werkplatform die gehesen wordt door een kraan?

JA, echter alleen bij hoge uitzondering en een degelijke onderbouwing.

Per 1 juli 2020 is namelijk door aanpassing van het Arbo besluit alleen nog met hoge uitzondering toegestaan om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak of werkplatform welke gehesen wordt door een kraan.
De voornaamste aanleiding om artikel 7.23d van het Arbobesluit aan te passen is de noodzaak het onterecht gebruik van werkbakken terug te dringen.

Bij het niet naleven van dit besluit staat voor de werkgever een bestuurlijke boete voor zowel de situatie dat een werkplan ontbreekt als de situatie , waarin overduidelijk (op het eerste gezicht) sprake is van een ondermaats werkplan.
Indien de beoordeling van het werkplan door een gecertificeerde hogere veiligheidskundige niet in overeenstemming is met het van deze gecertificeerde professional te verwachten onafhankelijke deskundig oordeel en daarmee afwijkend van zijn certificatie-eisen, dan zal Inspectie SZW contact opnemen met de certificerende instelling die, die verantwoordelijk is voor de certificering van betrokkenen, met het verzoek passende maatregelen te treffen.

Waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan?

Omdat hijskranen niet zijn uitgerust met veiligheidsvoorzieningen voor personenvervoer kunnen er veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontstaan. Het gebruik van hijskranen voor vervoer van personen is en blijft in beginsel verboden. De inspectie SZW moet namelijk nog te vaak in actie komen bij incidenten waarbij een werkbak met kraan betrokken is.

Indien er in uitzonderlijke situaties toch behoefte is aan de inzet van een werkplatform met torenkraan omdat er geen andere geschikte arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn dient de werkgever de technische noodzaak aan te tonen gebruik te moeten maken van de uitzonderingsbepaling. De technische noodzaak dient opgenomen te worden in het werkplan. Voor o.a. asbest saneerders en zonnepaneel installateurs heeft dit flinke consequenties.

In het kader van gewijzigde wetgeving om onterecht gebruik van werkbakken terug te dringen is per 1-7-2020 toetsing door een externe gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige verplicht gesteld. Dit wordt een ‘Toetsing technische noodzaak’ genoemd.

Deze toetsing bestaat uit twee delen:

• Het beoordelen van het werkplan
• Het beoordelen van de arbeidsplaats/ werklocatie

De volgende zaken dienen duidelijk geborgd te zijn:

•  Volle belasting van het werkplatform en het bijbehorend hijsgereedschap < 25% van de maximale werklast van de hijskraan, tenzij er een technische voorziening is getroffen die de werklast begrenst op 50% of minder van de maximale werklast die met de hijskraan kan worden gehesen.
•  De kraanmachinist heeft, gedurende de werkzaamheden waarbij verhoogt risico aanwezig is door de inzet van het werkplatform, continu zicht op de medewerkers op het werkplatform. Bij complexe situaties/ projecten zijn portofoons beschikbaar.
•  Het werkplatform niet op hoogte verlaten of betreden.
•  Er wordt niet gereden met een mobiele hijskraan waaraan een bemand werkplatform is bevestigd.
•  De snelheid waarmee de last verticaal wordt verplaatst, de hoeksnelheid waarmee de giek wordt gedraaid en de snelheid waarmee de vlucht wordt gewijzigd, niet hoger zijn dan één kwart van de snelheid van de hijskraan waarvoor deze is ontworpen.
•  Bij een windsnelheid < 7 m/s worden werkzaamheden met het werkplatform gestaakt.
•  Voordat men aanvangt met werk wordt het protocol gelezen en de daarbij behorende checklists ingevuld. Tijdens de startwerkwerkbespreking spreekt men dit door.

Betrokken personen:
• beschikken over doeltreffend communicatie middelen
• hebben instructie ontvangen en beschikken over doeltreffende voorzieningen om bij gevaar te kunnen evacueren.

Lastig?

Ja er moet opnieuw gekeken worden vanuit de dagelijkse praktijk wat er anders of extra moet om aan de wet te kunnen voldoen.

Tegelijkertijd met dit wellicht ongemak schept het ook direct de mogelijkheid om samen te kijken naar de meest veilige werkmethode. Het gaat per slot van rekening over werken op hoogte!

Tijdens advies- en ondersteuningstrajecten ontdekt Arbo Select een rode draad die door alle branches vergelijkbaar is: Bij werknemers die zelf door jaren ervaring de meest praktische methode hebben ontwikkeld verdwijnt de alertheid bij risicovolle werkzaamheden.

Arbo Select heeft inmiddels ervaring met het toepassen van het gewijzigde Arbo besluit artikel 7.23d waarbij de inzet van een werkbak of werkplatform in combinatie en hijskraan onderbouwd de meest veilige werkmethode is.

 

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?