Kennisbank

H2S IS EEN SLUIPMOORDENAAR

Inhoud

Wat is H2S?

H2S (Zwavelwaterstof) is een kleurloos gas dat bij lage concentraties naar rotte eieren ruikt. Het ontstaat door rotting van organische resten. Het gas werkt in op het centrale zenuwstelsel en kan bij hoge concentraties direct dodelijk zijn. Bij hoge concentraties verlamt het gas de geurzenuwen waardoor je het helemaal niet meer ruikt. Tevens kan je bij hoge concentraties zonder waarschuwing bewusteloos raken.

LET OP!

In hoge concentraties kan je het niet meer waarnemen, omdat het je reukzenuw verlamt. Dan wordt het levensgevaarlijk want de dood treedt bij een iets hogere concentratie onmiddellijk in.

Waar kan je H2S tegenkomen?

•  In kruipruimtes en kelders van woonhuizen en bedrijven
•  Riolering
•  Waterzuiveringsinstallaties
•  Boerderijen
•  Raffinaderijen
•  Bierbrouwerijen
•  Scheepsruimtes
•  Tankwagens
•  H2s komt voor als gas opgelost in vloeistoffen en gehecht aan stofdeeltjes voorkomen.

De gevaren van H2S

•  Is zeer licht ontvlambaar/explosief
•  Werkt irriterend op de ogen
•  Is zeer giftig
•  Zeer giftig bij inademing
•  Zeer giftig voor in het water levende organismen.

“Het wordt echt  link als het niet meer stinkt”

De symptomen die kunnen optreden wanneer je blootgesteld wordt aan H2S zijn hoofdpijn, tranende ogen, misselijkheid, braken, keelpijn, duizeligheid, verwardheid, kortademigheid, pijn in de borst en hartkloppingen. Uiteindelijk leidt blootstelling aan waterstofsulfide tot bewusteloosheid en ademstilstand waarna de dood intreed.

H2S is zwaarder dan lucht waardoor het laag bij de grond blijft. Honden, katten, ratten, muizen maar ook kleine kinderen zullen dus eerder door het gas bevangen worden. Het zit meestal onder in de kruipruimte of kelder. Daarom is het belangrijk om ook onderaan in de kelder te meten voordat je erin afdaalt. Het beste is om een gasmonitor met pomp te gebruiken hierbij is ook een slang geleverd welke je kan laten zakken in de ruimte. heeft u een gasmeter zonder interne pomp dan de gasmeter zelf aan een touw laten zakken. Het volstaat dus echt niet om even aan de ingang te meten of het veilig is. Het gevaar zit vaak in de kleine hoekjes. H2S kan overigens ook worden opgenomen door beton.

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?