Werkplek inspectie

Werkplek inspectie

Samen werken aan een veilige en gezonde werkplek!

Audit / werkplekinspectie / ALERT observatie / veiligheidsinspectie

Komt er ook weinig of niets uit de bestaande werkplekinspecties en heb je toch het gevoel dat er niet altijd veilig gewerkt wordt?

Arbo select biedt de mogelijkheid om waarde toe te voegen aan de (VCA verplichte) werkplekinspecties.

Ondersteuning kan in de vorm van een Quickscan of periodieke werkplek inspecties.

Het voordeel van het inzetten van een externe partij:

  • Geen belangenverstrengeling (onafhankelijke deskundige)
  •  Objectief en ter zake kundig (veiligheidskundigen)

Wees selectief op de inzet van de juiste controle middelen:

  • Veiligheidsinspectie (Quickscan)
  •  Alert observatie (check op omgevingsfactoren)
  • Werkplekinspectie (VCA verplichting)
  • Interne audit (check op veiligheidsproces)

Zo kunnen aan de voorkant maatregelen getroffen worden om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen

Het verbeteren van de veiligheidscultuur vindt plaats door systematische analyse van bevindingen en is gebaseerd op feiten.

De wijze van rapporteren en terugkoppeling wordt in overleg op de organisatie afgestemd.

Onze veiligheidskundigen zijn projectmatig, op basis van een Arbo abonnement of op basis van een uurtarief inzetbaar.

Kortom een praktische uitvoering en handhaving van het veiligheidsbeleid.

Meer informatie?

Neem dan nu contact op voor een vrijblijvend gesprek en passend advies.

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze arbo diensten

Omdat je niet overal verstand van kan hebben bieden wij arbo diensten aan

Interim (Veiligheid) Management

Werkplek inspectie

Externe vertrouwenspersoon

Arbeidshygiëne

Sparringspartner veiligheidsbeleid