Toetsing RI&E

Toetsing RI&E

RI&E en het Plan van Aanpak.

Toetsingen kunnen om meerdere redenen noodzakelijk of wenselijk zijn:

 • RI&E uitgevoerd door Preventiemedewerker.
 • RI&E uitgevoerd door MVKer.
 • Bestaande RI&E is recentelijk geüpdate .
 • Uitbreiding van diensten of nieuwe werkmethode
 • Second opinion.

RI&E: helder beeld

Door het uitvoeren van een Risico Inventarisatie ontstaat een helder beeld van wat uw organisatie al doet én nog moet doen om de Arbozorg op peil te brengen. Het is voor iedere organisatie met personeel wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een uitgevoerde en getoetste RI&E.

RI&E: uitvoering

Bij het uitvoeren van de RI&E Inventariseert Arbo Select op basis van interviews (met directie en medewerkers) en een technische rondgang, een breed scala aan zaken binnen uw organisatie.

RI&E thema’s

 • Organisatie en beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden en verzuim
 • Algemene voorzieningen: hygiëne, orde en netheid, sanitair, kantine, kleedruimte, blusmiddelen, vluchtwegen
 • Fysische arbeidsomstandigheden: geluid, verlichting, klimaat, daglichttoetreding, straling, trillingen
 • Chemische factoren: gassen, dampen, stof, gevaarlijke stoffen, vezels
 • Biologische factoren: micro-organismen, lichaamsvloeistoffen
 • Lichamelijke belasting: tillen, duwen, trekken, belastende houdingen, repeterende bewegingen
 • Ergonomische inrichting van werkplekken: (instelling) meubilair, logistiek
 • Arbeidsmiddelen: gereedschappen, werktuigen en machines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Welzijn: functie-inhoud, werkdruk, werk- en rusttijden

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze arbo diensten

Omdat je niet overal verstand van kan hebben bieden wij arbo diensten aan

Interim (Veiligheid) Management

Werkplek inspectie

Externe vertrouwenspersoon

Arbeidshygiëne

Sparringspartner veiligheidsbeleid